Bugunnereyegidelim

Kiralama Sözleşmesi

HEPSİBUNGALOV KİRALAMAYA ARACILIK HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Hepsibungalov Kiralamaya Aracılık Hizmeti Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır); “…………..” adresinde mukimHEPSİ BUNGALOV TURİZM TANITIM VE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca "hepsibungalov.com veya şirket”  olarak anılacaktır) ile  www. hepsibungalov.com” sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren "müşteri veya kullanıcı" arasında, akdedilmiş olup, elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Site: www.hepsibungalov.com ve site adına bağlı alt alan adlarından oluşan “hepsibungalov”in hizmetlerini sunduğu internet sitesi,
Şirket: Kiraya veren (mal sahibi) ile kiracı (müşteri) arasındaki sözleşmeye aracılık hizmeti sunan HEPSİ BUNGALOV TURİZM TANITIM VE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ ifade eder. 
Sözleşme: Hepsibungalov Kiralamaya Aracılık Hizmeti Sözleşmesini ifade eder.
Kullanıcı: “Site”ye veya hepsibungalov.com’a bağlı sosyal ağlara erişen her gerçek veya tüzel kişi.
Misafir: “Site”ye veya hepsibungalov.com’a bağlı sosyal ağlara erişen, kullanan, ziyaret eden ve hizmet satın alan veya rezervasyon listesinde belirtilen  gerçek veya tüzel kişiler. 
İlan Veren: “Site” üzerinden  Aparttı, Daireyi, Villayı, Yazlığı, Bungalovu, Glampingi, Dağ Evini, Göl Evini, Tekneyi veya Yatı kiraya veren gerçek veya tüzel kişiler.
Mal sahibi : Kiraya verilen Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat maliki veya kiraya vermeye yetkili gerçek veya tüzel kişiler
Müşteri: www. hepsibungalov.com  ve bağlı sosyal ağlar “Site”sininde “Hepsibungalov Kiralamaya Aracılık Hizmeti Sözleşmesi”ni ve gizlilik ve iptal şartlarını okuyup anladığını kabul eden ve dijital ortamda bunu onaylayan veya hizmet alan her “Kullanıcı”.
“Müşteri” olmak isteyen “Kullanıcının, “Site”deki formları doğru ve gerçek bilgilerle doldurması gerekmektedir.  Sözleşmeleri, şartları kabul etmeden ve İşlemleri tamamlanmadan “Müşteri” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Müşteri” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Müşteri” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “hepsibungalov.com” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “hepsibungalov.com” gerekli görmesi halinde “Müşteri” statüsünü sona erdirebilir. Müşterilik herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Müşteri” başvurusunu kabul etmeyebilir.

Hepsibungalov Kiralamaya Aracılık Hizmeti Sözleşmesi: “Site”de yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının veya müşterinin “Hepsibungalov Kiralamaya Aracılık Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Site”de yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.
Hepsibungalov Hizmetleri ("Hizmetler"): "Site" içerisinde "Müşteri"nin işbu “Hepsibungalov Kiralamaya Aracılık Hizmeti Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Hepsibungalov” tarafından sunulan uygulamalardır. “hepsibungalov.com veya ŞİRKET” hiçbir zaman kiraya veren değildir. Sadece taraflar arasındaki kiralamaya “Site” üzerinden aracılık hizmeti sunan taraftır." Hepsibungalov", "Site" içerisinde sunulan hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Müşteri"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Site”den "Müşteri"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Site”de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
İçerik: “Site”de ve hepsibungalov.com’a bağlı sosyal ağlarda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
Hepsibungalov Hizmetleri Arayüzü : Hepsibungalov ve Müşteriler tarafından oluşturulan içeriğin "Müşteriler veya Kullanıcılar” tarafından görüntülenebilmesi ve Hepsibungalov hepsibungalov.com veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları (Hepsibungalov) hepsibungalov.com’a ait olan tasarımlar içerisinde “Site” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
Hepsibungalov hepsibungalov.com Veritabanı: “Site” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “hepsibungalov.com’a/ŞİRKET’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.
Kullanıcı Bilgilerim sayfası: "Müşterinin ve kullanıcı, "Site"de yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "müşteri veya kullanıcı" tarafından belirlenen sayfa.
Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.
Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. Konu, Kapsam ve amaç
3.1. İşbu  Sözleşmesinin konusu, “ŞİRKET’e/hepsibungalov.com’a ait  "Sitede" sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. “Sözleşme” "Site" içerisinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin “ŞİRKET/hepsibungalov.com” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Müşteri veya Kullanıcı", işbu “Sözleşme” hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin “ŞİRKET/hepsibungalov.com” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 
3.2. “hepsibungalov.com” internet sayfasında ilan edilen “Aparttı, Daireyi, Villayı, Yazlığı, Bungalovu, Glampingi, Dağ Evini, Göl Evini, Tekneyi veya Yatı” internet sayfamız üzerinden veya telefon yolu ile veya elektronik posta yolu ile rezervasyon yaptıran veya kiralayan müşteri veya beraberindekiler aşağıda yer alan ve internet sitesine bulunan gizlilik ve iptal şartlarını peşinen kabul etmiş sayılırlar. 
3.3 “ŞİRKET/hepsibungalov.com” 
herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Sözleşmeyi” tek taraflı olarak feshedebilir. "Sitede” belirtilen kurallara aykırılık hallerinde “Müşterinin veya Kullanıcının”, “ŞİRKET/hepsibungalov.com” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri “Müşteri veya Kullanıcı” ilişkine ve site kullanıma son verme veya durdurma hakkına sahiptir.
3.4. 
“ŞİRKET/hepsibungalov.com”, “Aparttı, Daireyi, Villayı, Yazlığı, Bungalovu, Glampingi, Dağ Evini, Göl Evini, Tekneyi veya Yatı” kiraya veren “Mal sahibi” ile “Müşteri” arasındaki anlaşmaya aracılık hizmeti sunmaktadır. Kiraya veren “Mal sahibi” ve “Müşteri” bu hususu bilerek hizmet almaktadırlar.  
3.4. “Müşteri veya Kullanıcı” aşağıdaki şarların herhangi birine aykırı davranışı halinde, “hepsibungalov.com” rezervasyonu tek taraflı olarak iptal etme, müşterinin Aparttı, Daireyi, Villayı, Yazlığı, Bungalovu, Glampingi, Dağ Evini, Göl Evini, Tekneyi veya Yatı terk etmesini isteme, alınan kapora, depozito kira bedelini iade etmeme ve ödenmemiş olan kira bedellerinin tamamını müşteriden talep etme hakkına sahiptir.

4. Rezervasyon ve Ödeme:
4.1. İnternet sayfamızda bulunan rezervasyon formu veya SMS veya telefon yolu veya elektronik posta yolu ile ön rezervasyon yapılabilmektedir. 
4.2. “ŞİRKET/hepsibungalov.com”, müşterilerin kiralamak istediği Aparttı, Daireyi, Villayı, Yazlığı, Bungalovu, Glampingi, Dağ Evini, Göl Evini, Tekneyi veya Yatı kiralayacağı tarihlerini, iletişim, ulaşım ve fatura bilgilerini alarak ön kiralama işlemini yapabilir. 
4.3.“ŞİRKET/hepsibungalov.com” ön kiralama veya rezervasyon yapıldıktan sonra Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat için ödenecek toplam ücretin %50’sini kapora ödemesi olarak almaktadır. 
4.4. Ön kiralama veya rezervasyon yapıldıktan sonra aynı gün kaparo ödendiği taktirde belirlenen Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat “Mal sahibi veya Kiraya veren” kabulü sonrasında “Müşteri” adına rezerve edilecektir. Aksi durumda rezervasyon veya ön kiralama iptal edilecek ve geçersiz kabul edilecektir. İptal veya geçersiz sayılmasından “ŞİRKET/hepsibungalov.com” sorumlu tutulmayacaktır. Kaporanın veya ön ödemenin yatırılmaması durumunda “Hepsibungalov-hepsibungalov.com”, müşteriye bilgi vermeden ön rezervasyonu iptal etme ve Apartta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinge, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata başka rezervasyon alma hakkını kullanabilecektir. 
4.5. Müşterinin ödemesi gereken kapora tutarı, ön ödeme tutarı ve banka hesap numara bilgisi “Müşteriye” elektronik posta veya SMS veya telefon ile bildirilecektir. Kaporanın veya ön ödemenin rezervasyonun yapıldığı tarihte Havale, EFT ve yine site üzerinden Kredi Kartı ile ödeme yapılabilecektir. Kaporanın veya ön ödemenin yapıldığı tarihten en geç 3 iş günü içerisinde müşteriye yazılı olarak Aparttın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın kiralamasının onay bilgisi gönderilecektir. Onay işlemiyle birlikte rezervasyon işlemi tamamlanmış sayılacaktır.
4.6. “Müşteriye”, kiralama ücreti bedeli, alınan kaparo, ön ödeme ve hangi tarihlerde Aparttın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın “Müşteri” adına kira edildiği bildirilmektedir. 
4.7. Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat rezervasyonlarda genel olarak ön ödeme ve kapora olarak kiralama bedelinin %50’si peşin olarak alınacaktır. Geriye kalan kiralama bedelinin %50’si olan bedel veya miktar Apartta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinga, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata girişte peşin olarak Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat sahibine, “Mal Sahibi veya Kiraya Verene” ödenecektir. “Sitede” özel kiralama koşulları taşıyan olarak Apartlar , Daireler, Villalar, Yazlıklar, Bungalovlar, Glampingler, Dağ Evleri, Göl Evleri, Tekneler veya Yatlar için ön ödeme ve kaparo olarak kiralama bedelinin tamamı bilirlenmiştir..
4.8.“ŞİRKET/hepsibungalov.com”, “Müşteriye” kiralananı eşyalı olarak teslim edilmesi sebebiyle eşyaların kırık, dökük, hasar, kayıp, zayi vs. olmasına karşın her Aparttın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın özelliğine göre farklı miktarda bir hasar depozitosu “Müşteriden” alınmakta olup bu depozito Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat teslimle birlikte “Mal sahibine veya Kiraya verene” peşin olarak (nakit) ödenecektir. “Sitede” her Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat için belirlenen hasar depozitosu bedeli bilgisi yer almaktadır. Bu bilgileri “Müşterinin veya Kullanıcının” incelemesi gerekmektedir. Bu hususta oluşacak mağduriyetlerden veya hak kayıplarından .“ŞİRKET/hepsibungalov.com” sorumlu tutulamaz. “Müşterinin” çıkışında veya Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat mal sahibine tesliminde hasar depozitosu demirbaşların ve eşyaların sayımından ve kontrolünden sonra eksik veya hasar olmaması durumunda “Mal sahibi veya Kiraya veren” tarafından “Müşteriye” iade edilecektir. Yukarıdaki sebeplerle oluşacak mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önlenebilmesi için bu miktarların Aparta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinga, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata giriş günü nakit olarak yanınızda hazır edilmesi önemle hatırlatılır. 

5. Fiyatlar:
Aparta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinga, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata ilişkin İnternet sayfasında “Sitede” belirtilen kiralama bedelleri günlük, haftalık, aylık olarak belirlenmiştir.
6. Gı̇riş ve Çıkış :
6.1. Aparta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinga, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata giriş saati en erken 16.00’dır, en geç 20:00’dır. “Müşteri” belirtilen saatler dışında Aparta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinga, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata giriş yapamaz. “Müşterinin” belirtilen en geç giriş saatinden sonra gelinmesi durumunda Aparta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinga, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata bir gün sonra sabah “ŞİRKET/hepsibungalov.com‘un” mesai başlangıç saatinde (09:00) “Mal sahibine veya Kiraya Verene” bilgi verilerek giriş yapabilir. Bu saatler “Mal sahibi ve Kiraya veren” tarafından belirlenmiş olup “Müşteri” tarafından kabul edilmiştir.
6.2. Müşterinin; belirtilen saatten önce veya belirtilen saatten sonra gelmesi durumunda Aparta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinga, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata giriş yapamamasından kaynaklanan sorunlardan, gece konaklamasından, konaklama yeri bulamamasından vs. problemlerden “ŞİRKET/hepsibungalov.com” kesinlikle sorumlu tutulamaz. Müşterinin geceyi geçireceği yeri kendi bulması ve konaklama ücretini kendi ödemesi gerekmektedir. ŞİRKET/hepsibungalov.com bu gibi durumlardan sorumlu tutulamaz. “ŞİRKET/hepsibungalov.com” kiraya veren veya mal sahibi olmadığından bu yönde bir taahhüdü de bulunmamaktadır.
6.3. Rezervasyon sonunda Aparttan, Daireden, Villadan, Yazlıktan, Bungalovdan, Glampingdan, Dağ Evinden, Göl Evinden, Tekneden veya Yattan ayrılış saati tüm bölgeler için, en geç sabah saat 10:00’dur.
 Sabah saat 10.00’da müşterinin Apartı, Daireyi, Villayı, Yazlığı, Bungalovu, Glampingu, Dağ Evini, Göl Evini, Tekneyi veya Yatı boşaltmamasından veya geç boşaltmasından kaynaklanan problemlerden, zararlardan, mağduriyetten, hak mahrumiyetlerinden vs. tüm olumsuzluklardan “Müşteri” birebir sorumludur ve bu olumsuzluklardan ortaya çıkabilecek “ŞİRKET’in/hepsibungalov.com’ın” ve “Mal sahibinin veya Kiraya verenin” her türlü maddi zararlarını karşılayacaktır. Planlamanın her iki tarafın da mağdur olmaması için giriş ve çıkışın bu saatlere göre yapılmasını önem arz etmektedir. Bu saatler “Mal sahibi ve Kiraya veren” tarafından belirlenmiş olup “Müşteri” tarafından kabul edilmiştir.
6.4. Müşterinin kendi isteğiyle Apartan, Daireden, Villadan, Yazlıktan, Bungalovdan, Glampingdan, Dağ Evinden, Göl Evinden, Tekneden veya Yattan erken çıkışı veya terk etmesi durumunda “Müşteriye” herhangi bir para iadesi yapılmayacaktır. Erken çıkış yapılmak ve terk etmek istenmesi durumunda “ŞİRKET’e-hepsibungalov.com’a 24 saat önceden bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu durum “Mal sahibine veya Kiraya verene” bildirilecektir. Bu gibi durumlarda Aparttın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın kontrolü yapılamadan müşterinin Aparttan, Daireden, Villadan, Yazlıktan, Bungalovdan, Glampingdan, Dağ Evinden, Göl Evinden, Tekneden veya Yattan çıkış yapması durumunda gerekli kontroller yapıldıktan sonra “Müşterinin” bildirileceği bir banka hesabına “Mal sahibi veya Kiraya veren” tarafından hasar depozitosu “Müşteriye” gönderilecek ve gönderim masrafları hasar depozitosunun içinden ödenecektir. 

7. Kiralananın Kapası̇tesı̇ :
7.1. Aparta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinga, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata internet sayfasında belirtilen kapasitenin üzerinde ya da rezervasyon yapılırken belirtilen kişi sayısının üzerinde (Çocuklar ve bebekler de dahildir).”Müşteri, Kullanıcı veya Misafir” kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
7.2. Rezervasyon kesinleştikten sonra “Müşteri” tarafından kişi sayısında bir değişiklik yapılmak istenirse, “ŞİRKET’e/hepsibungalov.com’a” yazılı olarak başvuru yapılacak ve Aparttın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın kapasite durumuna göre “ŞİRKET/hepsibungalov.com’un uygun gördüğü ve “Mal sahibi veya Kiraya veren” onay verdiği takdirde bu değişiklik onaylanabilecektir. Bu durumda “Mal sahibi, Kiraya veren veya ŞİRKET/hepsibungalov.com”, “Müşteriden” ilave ücret talep edebilecektir. 
7.3. Aparta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinga, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata giriş yapıldıktan sonra rezervasyon listesinde belirtilen “Müşterilerin veya Misafirlerin” dışında Aparta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinga, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata “Müşteri veya Misafir” kesinlikle kabul edilmemektedir. Aksinin tespit edildiği durumlarda “ŞİRKET/hepsibungalov.com”, “Müşterilerin veya Misafirlerin” Apartı, Daireyi, Villayı, Yazlığı, Bungalovu, Glampingu, Dağ Evini, Göl Evini, Tekneyi veya Yatı terk etmesini isteme, rezervasyonu tamamen iptal etme veya kiralama döneminin sona ermesini beklemeden Aparttın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın tamamen boşaltılmasını talep etme, ücretin tamamını ve ekstra ücret talep etme hakkına sahiptir. 
7.4. Aparttın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın kiralanması aşamasında “Müşterinin veya Kullanıcının” beyanı doğrultusunda işlem yapılmakta olup “Müşteri veya Kullanıcı” vermiş olduğu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, bu hususta doğacak tüm sorumlulukları kabul etmektedir.


8. Evcil Hayvan ve Sı̇gara:
8.1. Aksi belirtilmedikçe Apartta, Dairede, Villada, Yazlıkta, Bungalovda, Glampingda, Dağ Evinde, Göl Evinde, Teknede veya Yatta evcil hayvan kesinlikle kabul edilmemektedir.
8.2. Aparttın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın tamamının kapalı alanlarında sigara içilememektedir.


9. Kiralananın Temizliği, Bakımı ve Ekstra Giderler:
9.1. Günlük, haftalık, aylık Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat fiyatlarına giriş temizliği dahildir. Bunun dışında talep edilecek her türlü temizlik ve havlu/çarşaf vs. değişimi ücrete tabidir. ŞİRKET/hepsibungalov.com bundan sorumlu değildir. Havuz, bahçe ve diğer demirbaşların periyodik bakımlarının yapılabilmesi için görevli personelin içine girmesi gerekmektedir. Bu hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için “Müşteri ve Misafirler”, görevli personelin gerektiği durumlarda içeri girmesine müsaade etmelidir. 
9.2. Aksi, internet sitemizdeki Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat detay sayfasında belirtilmediği sürece elektrik, su, tüp gaz, havuz aydınlatması, internet bağlantısı ve klima kullanımı fiyatlara dahildir. Havuz aydınlatması, klima ve internet her kiralananda standart olarak mevcut olmayabilir, bu nedenle kiralananın özelliklerini sayfadan dikkatlice okumanız tavsiye edilmektedir.


10. Gizlilik ve güvenlik Politikası:
10.1 “Müşterilerle, Kullanıcılarla veya Misafirlerle” ilgili bilgileri işbu “Sözleşme” ve işbu “Sözleşme”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-1 Gizlilik ve Güvenlik Politikası sözleşmesi kapsamında kullanılacaktır. “Müşteri, Kullanıcı veya Misafir”, “Sitede” bulunan “Gizlilik ve Güvenlik Politikası Sözleşmesini” incelemiş ve kabul etmiştir.  “ŞİRKETİ/hepsibungalov.com’” “Müşteriye, Kullanıcıya veya Misafire” ait gizli bilgileri ancak Gizlilik ve güvenlik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.
10.2. “Müşterinin, Kullanıcının ve Misafirin” kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Site’ye girilen verileri “ŞİRKETİ/hepsibungalov.com” tarafından “Site”nin fonksiyonlarının kullandırılması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmaktadır. “Müşteri, Kullanıcı ve Misafir” bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle Site’nin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde Site’de sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
10.3. ŞİRKET/hepsibungalov.com”, kişisel bilgileri kendi bünyesinde kullanıcı profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
10.4. ŞİRKET/hepsibungalov.com”‘un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, “ŞİRKET/hepsibungalov.com” sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ŞİRKET/hepsibungalov.com‘un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. ŞİRKET/hepsibungalov.com” sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. ŞİRKET/hepsibungalov.com”, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. ŞİRKET/hepsibungalov.com”, gerektiğinde “Müşterilerin veya Kullanıcıların” IP adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, “Müşterileri veya Kullanıcıları” genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
10.5 “Müşteri, Kullanıcı ve Misafir” işbu sözleşme ve eklerindeki kişisel verilerin kullanımı ile ilgili olarak işbu sözleşmede ve her bir ek özelinde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda ve/veya “Site”nin fonksiyonlarının kullanılabilmesi için kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına açık rızasıyla muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için EK-1 Gizlilik Politikası ve şartları sözleşmesini 
ziyaret edilmelidir.

11. İptal koşulları :
11.1. İşbu “Sözleşme” ve işbu “Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olarak “EK-2 İptal şartları ve Politikası Sözleşmesi” taraflarca kabul edilmiştir. “Müşteri, Kullanıcı ve Misafir” “Sitede” İptal koşulları ve şartları hakkında detaylı bilgi için EK-2 İptal şartları ve politikası sözleşmesini ziyaret edilmelidir.
11.2. “Müşteri, Kullanıcı ve Misafir”, rezervasyon işlemini gerçekleştirdikten sonra, ilanda belirtilen İptal Şartını okuduğunu ve anladığını kabul etmiş sayılır. 

 • Ön ödeme veya kaparo ödemesi gerçekleşmezse, rezervasyon iptal olacaktır.

 • “Müşteri, Kullanıcı ve Misafir”  iptal bildirisini, “HEPSİ BUNGALOV TURİZM TANITIM VE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ ’ne” yazılı olarak yapması zorunlu olup yazılı yapılmayan bildirimler kabul edilmeyecektir.

 • İptal durumlarında “HEPSİ BUNGALOV TURİZM TANITIM VE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ ’nin/hepsibungalov.com’un” kiralamayla ilgili olarak aldığı önlemlerin ve masrafların karşılanması için kiralama anlaşmasında belirtilen hizmetlerin toplam bedelleri üzerinden belirli yüzdelerini alacaktır. Bu miktarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 • Rezervasyon için gönderilen kaporanın ve ön ödemenin iadesi yoktur,

 • Rezervasyon ve kaparo olarak kiralama bedelinin %50’si alınması gereken kiralamalarda ödemenin tamamı yapıldıysa, aynı gün içinde derhal iptal halinde kiralama bedelinin %50’si oranında ön ödeme ve kaparo kesintisi olarak yapılacak; kalan %50 oranı ise müşterinin hesabına iade edilecektir. Gönderim masrafları da bu paranın içerisinden kesilecektir. Çünkü bu bedelin %50’si (yüzdeelli) rezervasyonla birlikte Aparttın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın sahibine ön ödeme ve kaparo olarak yapılmıştır.

 • Rezervasyon ve kaparo olarak kiralama bedelinin %100’ü (tamamı) alınması gereken özel kiralamalarda rezervasyon iptal edilse dahi ücret iadesi olmayacak ve %100’lük bir kesinti uygulanacaktır. Çünkü bu bedelin %100’ü (yüzdeyüz) tamamı rezervasyonla birlikte Aparttın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın sahibine ödeme ve kaparo olarak yapılmıştır.

 • Rezervasyon ve kaparo olarak %50’si alınması gereken kiralamalarda Müşterinin kendi isteği doğrultusunda, kiralama bedellerinin tamamını “HEPSİ BUNGALOV TURİZM TANITIM VE REKLAM ANONİM ŞİRKETi’ne” ödenmesi durumunda ödemenin gerçekleştiği andan itibaren Aparttın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın teslimine veya girişine 30 gün kalıncaya kadar yapılacak iptallerde ödenmiş olan bedelin %50’si (yüzdeelli) yanacak ve iadesi olmayacaktır. Geri kalan %50’si (yüzdeelli) ise müşterinin veya ödemeyi yapanın hesap numarasına iade edilecektir. Gönderim masrafları da bu paranın içerisinden kesilecektir. Şöyle ki bu bedelin %50’si (yüzdeelli) rezervasyonla birlikte Aparttın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın sahibine ön ödeme ve kaparo olarak yapılmıştır.

 • Eğer rezervasyonun iptali Aparttın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın teslimine veya girişine 30 gün veya daha az gün kala gerçekleşir ise kiralama bedelin tamamı iade edilmez ve %100’lük bir kesinti uygulanır.

 • Apartta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinga, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata giriş yapılmaz ise kiralama bedelin tamamı iade edilmez ve %100’lük bir kesinti uygulanır.

 • Apartta, Dairede, Villada, Yazlıkta, Bungalovda, Glampingda, Dağ Evinde, Göl Evinde, Teknede veya Yatta hiç konaklama olmaz ise de kiralama bedelin tamamı iade edilmez ve %100’lük bir kesinti uygulanır.

 • Kiraya verilen Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yatlar hepsibungalov.com sitesinde gösterilen şekilde müşteri tarafından beğenilerek ve  kabul edilerek rezervasyon oluşturulmuştur. Daha sonra veya teslimde müşterinin Apartı, Daireyi, Villayı, Yazlığı, Bungalovu, Glampingi, Dağ Evini, Göl Evini, Tekneyi veya Yatı beğenmemesi gibi nedenlerle cayması veya iptali durumunda ücret iadesi veya indirimi olmayacaktır. Böyle bir durumda kiralama bedelin tamamı iade edilmez ve %100’lük bir kesinti uygulanır. Zira “ŞİRKET// hepsibungalov.com” “Mal Sahibi veya Kiraya veren” değildir. 

 • Müşterinin ödemiş olduğu ön ödeme ve kapora tutarı kiralanmış olan Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat için ödenmiş olup, başka bir Apartta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinge, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata aktarımı söz konusu değildir.

 • Rezervasyon yapıldıktan sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve rezervasyon bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından “HEPSİ BUNGALOV TURİZM TANITIM VE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ ’ne/ hepsibungalov.com’a” ödenmez iseHEPSİ BUNGALOV TURİZM TANITIM VE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ / hepsibungalov.com” rezervasyonu iptal etme hakkına sahip olacak ve varsa bir ödeme müşteriye iade edilmeyecektir.

 • Banka kartı veya Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iade işlemlerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, banka veya bankalar tarafından yüklenecek olan zarar, masraf, komisyon ücreti vs. gibi bedeller müşteriye iade edilecek paranın içerisinden kesilir.

 • Herhangi bir nedenle Aparttın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın rezervasyonunun “HEPSİ BUNGALOV TURİZM TANITIM VE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ / hepsibungalov.com” tarafından iptal edilmesi durumunda, bu durum en kısa zamanda müşteriye bildirilecektir. Eğer portföyde aynı tarihlerde müsait, eşdeğer bir Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat varsa Müşteriye önerilecektir. Müşterinin onaylamaması durumda ve “mücbir sebepler” maddesine girmeyen durumlarda, müşteriden alınan para müşteriye iade edilecektir.

 • Müşteri tarafından iletilen Rezervasyon tarih değişikliği talepleri Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat sahipleri “Mal sahibi veya Kiraya veren” tarafından onaylandığı taktirde ücretsiz olarak “HEPSİ BUNGALOV TURİZM TANITIM VE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ / hepsibungalov.com” tarafından gerçekleştirilir. Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat sahipleri “Mal sahibi veya Kiraya veren” tarih değişikliğini onaylamazsa “Müşteri, Kullanıcı veya Misafir” iptal koşulları doğrultusunda işlem gerçekleştirebilir.

 • “Müşterinin,Kullanıcının veya Misafir” kalan ödemeyi zamanında yapmaması halinde “HEPSİ BUNGALOV TURİZM TANITIM VE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ / hepsibungalov.com” söz konusu rezervasyonu iptal etme, daha önce ödenmiş olan ücreti veya kaporayı iade etmeme ve bu Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat için başka bir rezervasyon alma hakkını saklı tutar.  Rezervasyon iptalleri, yazılı olarak (ihtar, elektronik posta veya iadeli taahhütlü mektup ile) yapılabilir. Telefon yolu ile konuşarak yapılan rezervasyon iptallerinin geçerliliği kesinlikle yoktur. Rezervasyon iptalleri, “HEPSİ BUNGALOV TURİZM TANITIM VE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ ‘nin” eline yazılı bildirimin ulaştığı andan itibaren geçerlidir.

 • HEPSİ BUNGALOV TURİZM TANITIM VE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ / hepsibungalov.com” doğabilecek sıkıntıları önlemek ve Müşteri veya Mal sahibinin memnuniyetini korumak adına dilediği zamanda tüm tutarı Müşteriye iade ederek rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir.

 • “Müşterinin,Kullanıcının veya Misafir”  kusurundan kaynaklanan bir sebep veya usulüne uygun olarak yazılı bildirim yapılmaksızın sözleşmenin feshi durumları dahil olmak üzere Apartın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın kullanılmamasından “HEPSİ BUNGALOV TURİZM TANITIM VE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ / hepsibungalov.com” sorumlu tutulamaz. Sözleşmede gösterilen kiralama bedelin tümü Aparttın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın kararlaştırılan teslim tarihinde muaccel hale gelip “hepsibungalov.com/HEPSİ BUNGALOV TURİZM TANITIM VE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ ’nin” bu yöndeki tüm hukuki hakları saklıdır. “Mal sahibinin veya Kiraya verenin” bu yönde uğradığı zararlar ilişkin hakları saklıdır.  

 • Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat sahibinin kiralananı temin edememesi ve rezervasyonu iptal etmesi durumunda hepsibungalov.comHEPSİ BUNGALOV TURİZM TANITIM VE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ sorumlu tutulmayacaktır. Zira hepsibungalov.comHEPSİ BUNGALOV TURİZM TANITIM VE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ sadece bu kiralamaya aracılık edendir. 

12. Cayma Hakkı
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin (g) bendi uyarınca, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

13. Hasar Depozı̇tosu : 
13.1. Her Aparttın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın özelliğine göre farklı miktarda bir hasar depozitosu “Mal sahibi veya Kiraya veren” tarafından teslimle birlikte “Müşteriden, Kullanıcıdan veya Misafirden” tahsil edilecektir.
13.2. Bu depozito miktarı rezervasyon işlemi esnasında “Müşteriye, Kullanıcıya veya Misafire” gönderilen konfirmasyon belgesinde yazılı olarak yer alacaktır. Hasar depozitosu Apartta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinge, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata giriş günü “Müşteriden, Kullanıcıdan veya Misafirden”  nakit olarak “Mal sahibi veya Kiraya veren” tarafından tahsil edilecek ve “Müşteri, Kullanıcı veya Misafir” Aparttan, Daireden, Villadan, Yazlıktan, Bungalovdan, Glampingden, Dağ Evinden, Göl Evinden, Tekneden veya Yattan ayrılmadan önce yapılacak kontrolde, Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat sağlam ve eksiksiz olarak teslim edilmesi ve  demirbaşlarda bir hasar, eksik vs. yok ise hasar depozitosu nakit olarak “Mal sahibi veya Kiraya veren” tarafından, “Müşteriye, Kullanıcıya veya Misafire” iade edilecektir. “Müşterinin, Kullanıcının veya Misafirin” sözleşmede belirtilenden erken bir saatte Aparttan, Daireden, Villadan, Yazlıktan, Bungalovdan, Glampingden, Dağ Evinden, Göl Evinden, Tekneden veya Yattan ayrılmak istemesi veya yoğunluk nedeni ile Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat çıkış kontrolünün yapılamaması durumunda, depozito “Mal sahibi veya Kiraya veren” tarafından, “Müşterinin, Kullanıcının veya Misafirin” belirteceği bir hesap numarasına gönderilecektir. Apartta, Dairede, Villada, Yazlıkta, Bungalovda, Glampingde, Dağ Evinde, Göl Evinde, Teknede veya Yatta oluşan hasar, eksiklik vs zararlar alınan depozitoyu aşacak miktarda ise “Müşteriden, Kullanıcıdan veya Misafirden” bu hasarı, eksiklik vs zararların ödemesi “Mal sahibi veya Kiraya veren” tarafından istenecek, aksi durumlarda yasal yollara başvurulacaktır.


14. Yüzme Havuzları
Apartın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin Yüzme Havuzu var ise ısıları; hava durumuna ve mevsimsel sıcaklığa göre değişkenlik gösterir. Apartı, Daireyi, Villayı, Yazlığı, Bungalovu, Glampingi, Dağ Evini, Göl Evini (Yüzme havuzu bulunması halinde) kiralayan müşteri, havuzun soğuk olmasından dolayı havuza girememesinden ve bu yüzden havuzu kullanamamasından “hepsibungalov.com/ŞİRKET” kesinlikle sorumlu tutulamaz. Zira “hepsibungalov.com/ŞİRKET”,  “Kiraya veren veya Mal sahibi” değildir. Bu yönde bir taahhüdü de bulunmaktadır.  Apartı, Daireyi, Villayı, Yazlığı, Bungalovu, Glampingi, Dağ Evini, Göl Evini kiralayacak olan “Müşteri veya Misafir”, kiralama ve rezervasyon tarihinde hava durumunu öğrenmek için; Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sitesinden veya Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü telefonla arayıp bilgi alabilirler. Hava durumuna ilişkin “hepsibungalov.com/ŞİRKETİN” herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. 

15. Isıtmalı Yüzme Havuzları :
15.1. Her Apartın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin yüzme havuzu olmadığı gibi yüzme havuzu olanlarda ise ısıtma sistemi olmayabilir. Isıtma sistemi var ise bu Apartın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin detay sayfasında açık bir şekilde belirtilmektedir. Bazıları ücretli bazıları ücretsizdir. Bu da Apartın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin detay sayfasında açık bir şekilde belirtilmektedir. Isıtmalı yüzme havuzlarının su dereceleri 26 santigrat ile 29 santigrat arasında değişiklik göstermektedir. 
15.2. Kiralarken ve ısıtmayı ücretli olarak isterken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. “Bu su sıcak değil” vb. ifadeler kullanıp ısıtma için ödemiş olduğu parayı geri almak isteyenlere para iadesi yapılmayacaktır. Apartı, Daireyi, Villayı, Yazlığı, Bungalovu, Glampingi, Dağ Evini, Göl Evini (havuz bulunması halinde) bu şekilde (havuz ısıtmalı) kiralayan müşteri bu gibi durumlardan dolayı havuzu kullanamamasından “hepsibungalov.com/Şirket” sorumlu tutulamaz. Ayrıca havuz ısıtmaları elektrik ile yapıldığından dolayı, elektrik idaresinden kaynaklanan elektrik kesintisi sebebiyle havuzun soğumasından da “hepsibungalov.com/Şirket” sorumlu tutulamaz. Zira “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i kiraya veren değildir. Tüm bu taahhüdlerin tarafı “Mal sahibi ve Kiraya verendir”. 

16. Fatura – Vergı̇lendirme : 
16.1. “hepsibungalov.com” ve bağlı bulunan web sayfasında yayımlanan hiç bir Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat hiçbir “hepsibungalov.com/ŞİRKET’e ait değildir. Her Apartın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın sahipleri farklı farklı kişiler, şahıslar, kurumlar veya şirketlerdir.
16.2. “hepsibungalov.com/ŞİRKET”, kişilerin, şahısların, kurumların, şirketlerin, Apartını, Dairesini, Villasını, Yazlığını, Bungalovunu, Glampingini, Dağ Evini, Göl Evini, Teknesini veya Yatını “Müşteriye veya Misafire” kiralamak için aracılık hizmeti sunan komisyoncudur. Bu nedenle “hepsibungalov.com/ŞİRKET”, sadece aracılık (komisyonculuk) faturası keser. “Site” üzerinden yapılan rezervasyonlarda, “hepsibungalov.com/ŞİRKET”  tarafından hizmet bedeli tutarı kadar fatura kesilir. Yani müşterinin ödediği ücretin içerisinden, belirli bir aracılık hizmeti (komisyonculuk) kârı kazanır ve bu kâra fatura keser. Diğer geri kalan ödeme ve kâr Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat sahibinin “Mal sahibinin veya Kiraya Verenin” kârı olduğundan dolayı, geri kalan bedele fatura kesmez. Geri kalan bedele ilişkin fatura Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat sahibinin “Mal sahibinin veya Kiraya verenin” sorumluluğundadır. Bundan dolayı geri kalan ödemenin ve miktarın faturasını Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat sahibi “Mal sahibi veya Kiraya veren” kesecektir. “Mal sahibi veya Kiraya verenin” kesmesi gereken faturadan dolayı “Müşteri veya Misafir”,  “hepsibungalov.com/ŞİRKET’ini” sorumlu tutamaz. “hepsibungalov.com/ŞİRKET’inden” bu yönde bir talepte bulunamaz.   “hepsibungalov.com veya ŞİRKET’i” sadece kendi kazandığı kâra veya ödemeye karşılık fatura kesmekle yükümlüdür. Üçüncü şahısların, kurumların, kişilerin, şirketlerin kazandığı kâr için fatura kesmez, bundan kesinlikle sorumlu olmadığı gibi sorumlu da tutulamaz.
16.3. “Mal sahibi veya Kiraya verenler”, kira gelirleri için beyanname vermekle yükümlüdür. Vergi mükellefi olmayan mal sahipleri veya kiraya verenler fatura düzenleyemezler, sadece vergi beyanında bulunabilirler.
16.4. “Site” üzerinden “Mal sahibi veya Kiraya veren” ve işletme belgesi bulunan işletmeler veya ticari tesisler “Site” aracılığı ile “Müşteriden, Kullanıcıdan veya Misafirden”  tahsil ettikleri ücret karşılığında “Müşteriye, Kullanıcıya veya Misafire” fatura vermekle yükümlüdür.

17. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
17.1 . Müşteri ve kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri : 

17.1.1 “Müşteri, kullanıcı veya Misafir", “Site"de belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Hepsibungalov Kiralamaya Aracılık Hizmeti Sözleşmesi” hükümleri ile “Site”deki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.
17.1.2 “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” ve “ Mal sahibi veya Kiraya veren” yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Müşteriye, Kullanıcılara veya Misafirlere” ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “hepsibungalov.com/ŞİRKET’”den ve “Mal Sahibi veya Kiraya veren” her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Müşteri, Kullanıcı veya Misafir”, “Site” üzerinde verdiği veya verilen ilanlarla ilgili olarak, herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “hepsibungalov.com/ŞİRKET’ine bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Müşterinin, Kullanıcının veya Misafirin”, bildirdiği ad-soyad bilgisini “hepsibungalov.com/ŞİRKET’” ilgili tarafa verebilir.

 17.1.3. "Müşteri, kullanıcı, Misafir", "Site" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Site" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "hepsibungalov.com/ŞİRKET’", "Müşteri, Kullanıcı veya Misafir" tarafından " hepsibungalov.com/ŞİRKET"e iletilen veya "Site" üzerinden “Müşteri, Kullanıcı veya Misafir” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan ve hak kayıplarından sorumlu tutulamaz.
17.1.4. "Müşteri, kullanıcı veya Misafir", " hepsibungalov.com /ŞİRKET’in yazılı onayı olmadan işbu “
Hepsibungalov Kiralamaya Aracılık Hizmeti Sözleşmesi”ni veya bu “Hepsibungalov Kiralamaya Aracılık Hizmeti Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
17.1.5. “Müşteri, Kullanıcı veya Misafir” hukuka uygun amaçlarla ve sözleşme kapsamında "Site" üzerinde işlem yapabilir. "Müşterinin, Kullanıcının veya Misafirin”, "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Müşteri, Kullanıcı veya Misafir", " hepsibungalov.com/ŞİRKET"in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Site" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Site"ye yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Müşterinin, Kullanıcının veya Misafirin” işbu “Sözleşme” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
17.1.6. “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i”, “Müşterilerin, Kullanıcıların veya Misafirlerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “hepsibungalov.com/ŞİRKET’in arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “hepsibungalov.com/ŞİRKET” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "hepsibungalov.com/ŞİRKET’in” gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
17.1.7. “Müşteri, kullanıcı veya Misafir”, “Mal sahibinden, Kiraya verenden, Üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla, eksiklerle, kusurlarla ilgili “hepsibungalov.com/ŞİRKET’inin” herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, rezervasyon işlemini ve aracılık hizmetini tamamlanması ile birlikte “hepsibungalov.com/ŞİRKET’inin” edimini ifa ettiğini,  Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili “Mal sahibine, Kiraya verene veya Üçüncü Şahsa” ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “hepsibungalov.com/ŞİRKET’ini” ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 
17.1.8 “Mal sahibi veya kiraya veren” “Site” üzerinden verdiği ilanlarda belirttiği ve vaat ettiği özelliklerin doğru olduğunu kabul etmiştir. “hepsibungalov.com/ŞİRKET’inin ilanlara veya içeriğine ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. “hepsibungalov.com/ŞİRKET” sadece aracılık etmektedir. “Müşterinin, kullanıcının veya Misafirin”, “İçerik”te belirtilmiş herhangi bir özelliğin, kiraya konu olan mal ya da hizmette bulunmaması ve bunu belgelendirdiği hâllerde “Mal sahibi veya Kiraya veren”, rezervasyon tutarını “Müşteriye, Kullanıcıya veya Misafire” iade etmekle yükümlü olduğunu taahhüt etmiştir. “Mal sahibi veya kiraya veren”, ilana verdiği mal ya da hizmete ilişkin “Site”de sunduğu tüm yazılı, görsel, konum, resim, video vb tüm bilgilerin gerçek olduğunu beyan etmiş sayılır. Bu husustaki ihtilafların tarafı olarak “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i gösterilemez.
17.1.9 “Müşterinin, Kullanıcının veya Misafirin”, rezervasyon işlemini gerçekleştirmek için vermiş olduğu kimlik bilgilerinin (kimlik, pasaport gibi) “Site” ile bir ilgisi bulunmamakta olup, bu bilgiler, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nca, rezervasyon sırasında oluşabilecek sorunların önüne geçebilmek için “Mal sahibi veya Kiraya veren” tarafından istenmektedir. “Müşteri, kullanıcı veya Misafir”, kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri (kimlik,pasaport) gerçeğe uygun olarak vermelidir. Gerçeğe uymayan beyanlarda, “Mal sahibinin veya Kiraya verenin” rezervasyonu iptal etme hakkı saklıdır. Verilen bilgilerin doğruluğundan “Müşteri, Kullanıcı veya Misafir” sorumludur. Yanlış beyan edilen bilgilerden kaynaklanan rezervasyon iptallerinde ödeme iadesi yapılmayacaktır. 
17.1.10.”Müşteriler, Kullanıcılar veya Misafirler”, Apartın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın havuzu, bahçe mobilyalarını, çalışır ve sağlam durumda teslim edilen tüm elektrikli ve elektronik eşyaları ile diğer mobilyaları temiz kullanmakla yükümlüdür. “Müşteriler, kullanıcılar veya Misafirler” kendilerine temiz teslim edilen tüm mutfak eşyalarını aynı şekilde temiz bırakmak zorundadır. Aparttan, Daireden, Villadan, Yazlıktan, Bungalovdan, Glampingdan, Dağ Evinden, Göl Evinden, Tekneden veya Yattan çıkış günü tüm çöpler atılmış ve bulaşıklar yıkanmış şekilde Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat teslim edilmelidir. Aksi durumlarda Apartta, Dairede, Villada, Yazlıkta, Bungalovda, Glampingde, Dağ Evinde, Göl Evinde, Teknede veya Yatta makul ölçülerin üzerinde kirli bırakıldığı durumlarda bir temizlik ücreti tutarı hasar depozitosundan “Mal sahibi veya Kiraya veren” tarafından tahsil edecektir.
17.1.11. Apartta, Dairede, Villada, Yazlıkta, Bungalovda, Glampingde, Dağ Evinde, Göl Evinde, Teknede veya Yatta oluşan herhangi bir hasar durumunda, “Müşteriler, kullanıcılar veya Misafirler” “hepsibungalov.com/ŞİRKET’ini, “Mal sahibini veya Kiraya vereni” haberdar etmekle yükümlüdür. “Müşterilerin, Kullanıcıların veya Misafirlerin” konakladıkları süre içinde Apartta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinge, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata verecekleri her türlü hasar ve kaybettikleri her türlü eşyanın bedeli eğer hasar depozitosu alınmışsa bu depozitodan düşülecek, hasar depozitosunu aşan hasar durumlarında ise “Müşteriden, Kullanıcıdan veya Misafirden”,  “Mal sahibi veya Kiraya veren” tarafından nakit olarak ödemesi talep edilecektir.
17.1.12. “Müşteri, Kullanıcı, Misafir ve beraberindekiler” toplumsal ve ahlaki kurallara uymaya, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmamaya, yüksek sesle müzik dinlememeye, Ülkemiz kanunlarınca yasaklanan ve suç teşkil eden davranışlarda bulunmamaya özen göstermelidirler. Bu gibi nedenlerle Müşteri, Kullanıcı, Misafir ve beraberindekiler hakkında “hepsibungalov.com/ŞİRKET’e,  Mal sahibine veya Kiraya verene” bir şikayet ulaşması durumunda “Mal sahibi veya Kiraya veren”,  “Müşteriden, Kullanıcıdan veya Misafirden” rezervasyon süresi dolmadan Apartı, Daireyi, Villayı, Yazlığı, Bungalovu, Glampingi, Dağ Evini, Göl Evini, Tekneyi veya Yattı boşaltmasını isteme hakkına sahiptir. Bu durumda ücret iadesi yapılmayacağını taraflar kabul ederler.
17.1.13. Web sayfasında belirtilen ve muhafazakar (havuzu dışarıdan görünmeyen villalar) olarak tanımlanan villalarda konaklama yapacak olan “Müşterilerin, Kullanıcıların veya Misafirlerin”, yüzde yüz görünmemezlik garantisini hepsibungalov.com/ŞİRKET’i vermez. Görünmemezlik konusunda, “Müşterileriler, Kullanıcılar veya Misafirler” kendi mahremiyetlerini kendileri sağlamak durumundadır. Bu gibi problemlerde kiraya veren, hepsibungalov.com/ŞİRKET’i olmadığından sorumluluk kabul etmez. hepsibungalov.com/ŞİRKET, bu gibi problemlerden dolayı kesinlikle sorumlu tutulamaz.
17.1.14. Havuzu dışarıdan görünmeyen diye tabir edilen muhafazakar konaklama tercih etmek isteyen “Müşteri, Kullanıcı veya Misafir” detay sayfasında; “bu yer muhafazakar ailelere uygundur”, “havuzu dışarıdan görünmez”, “tesettürlü bayanlar tercih edebilir” vb. ibareler yok ise o yer muhafazakar bir konaklama yeri değildir. Bu gibi ibareler olmayan yeri kiralayıp, geldiği zaman “bu yer muhafazakar değil” deyip “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i suçlamasından, “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i kesinlikle sorumlu değildir. Villayı kiralayacak olan “Müşterinin, Kullanıcının veya Misafirin” tüm detayları dikkatli bir şekilde okumasını tavsiye ederiz. “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” sadece aracılık eden olduğundan bu hususta sadece “Mal sahibi ve Kiraya veren” sorumludur.

17.2. "hepsibungalov.com/Şirket"in Hak ve Yükümlülükleri : 
17.2.1. "hepsibungalov.com/ŞİRKET", “Müşterilerine, Kullanıcılarına veya Misafirlerine” internet üzerinden kısa dönemli bir Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat  vb kiralama ve kiraya vermeye aracılık  hizmetleri imkânı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. 
17.2.2. İşbu “Sözleşme”de bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili ""hepsibungalov.com/ŞİRKET” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Sözleşme” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “"hepsibungalov.com/ŞİRKET” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Sözleşme” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
17.2.3. " hepsibungalov.com/ŞİRKET", "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Müşterilerin, kullanıcıların veya Misafirlerin” ve “Mal sahibi veya Kiraya verenlerin" sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Site" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "hepsibungalov.com/ŞİRKET’i", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve ek süre vermeden kullanabilir. "Müşteriler, kullanıcılar veya Misafirler”, "hepsibungalov.com/ŞİRKET"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "hepsibungalov.com/ŞİRKET’i" yapabilir. "hepsibungalov.com/ ŞİRKET" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “Müşteriler, Kullanıcılar veya Misafirler” tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “Müşterilere, Kullanıcılara ve Misafirlere” aittir. 
İşbu “Sözleşme”nin değişen hükümleri, “Sitede veya Portalda” yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Sözleşme”, "Müşterinin, Kullanıcının veya Misafirin” tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
17.2.4. "Site"de “Müşterinin, kullanıcıların veya Misafirlerin” bir başka siteye yazılı ya da görsel, hiçbir şekilde bağlantı eklemesine izin verilmez. “Müşteriler, Kullanıcılar veya Misafirler”, ilanlarla ilgili yorum ve değerlendirme yapabilmeleri için ayrılmış alanlarda, “Müşterileri, Kullanıcıları ve Misafirleri” bir başka siteye yönlendirecek bağlantı adresi, kısaltması vb. yazamaz, bu işlevi sunacak herhangi bir eylemde bulunamaz. 
17.2.5. "hepsibungalov.com/ŞİRKET", "Site"nin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Sözleşme” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "hepsibungalov.com/ŞİRKET" bu mesaj ve içeriği giren "Müşterinin veya kullanıcının" kullanımını herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. "hepsibungalov.com/ŞİRKET"i, eleştiri sınırını aşan, hakaret ve tehdit unsuru taşıyan veya haksız ve dayanaksız yorumlar ile olumsuz yorumları ve paylaşımları “Siteden” kaldırabilir. Bu hususta uğradığı zararlar ve hak kayıplarına işlin haklarını saklı tutar.
17.2.6. "hepsibungalov.com/ŞİRKET’nin”, "hepsibungalov.com/ŞİRKET" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Site”de sağlanan içeriklerin ve kiraya sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. “Mal sahibi ve Kiraya veren” tarafından bildirilen ve “Sitede” yer alan yazılı, görsel, konum, uzaklık, resim, video gibi vb bilgiler "hepsibungalov.com/ŞİRKET’ini" bağlamamaktadır. Bu bilgilerin doğruluğunu "hepsibungalov.com/ŞİRKET’i" taahhüt etmemektedir. “Sitedeki” görseller mevsimsel nedenle uyuşmayabilir. Bu nedenle görsellerin değişiklik göstermesinden, uyuşmamasından veya örtülmemesinden "hepsibungalov.com/ŞİRKET’i sorumlu tutulamaz. Bu nedenden “Müşteri, Kullanıcı veya Misafir iade veya indirim talebinde bulunamaz.      
17.2.7. "hepsibungalov.com/ŞİRKET", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.
17.2.8. "hepsibungalov.com/ŞİRKET’i”, "Mal sahibinin veya Kiraya verenin" "Siteye” yüklediği veya bildirdiği her türlü görsel, video, yazılı metinleri satış ve pazarlama amacıyla TV, Radyo, Sinema, Gazete, Dergi, Billboard ve Dijital Mecralarda kullanma hakkına sahiptir.

18. Mücbir Sebepler :
18.1. Hukuken mücbir sebepler kapsamında sayılan tüm durumlarda “hepsibungalov.com/ŞİRKET” hiçbir yasal sorumluluk altına girmeden bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, bölgedeki yada Ülkedeki savaş, savaş tehdidi, grev, yangınlar, ayaklanma, salgın hastalıklar, terörist faaliyetler, ulaşımda meydana gelebilecek teknik sorunlar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil, hepsibungalov.com/ŞİRKET‘in engellemesi mümkün olmayan, belediyelerce ya da kamu kurumlarınca yapılan üstyapı ve altyapı çalışmaları, devlet yetkililerinin bölgedeki yasaklamaları ve öngörülmesi mümkün olmayan ve kontrol dışında gelişen tüm olaylar ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gelişen ve " hepsibungalov.com/ŞİRKET"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
18.2. 
Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat sahibinin “Mal sahibinin veya Kiraya verenin” vefat, hastalığı vb, ile yine “Mal sahibi veya Kiraya verenin” Apartı, Daireyi, Villayı, Yazlığı, Bungalovu, Glampingi, Dağ Evini, Göl Evini, Tekneyi veya Yatı kiraya vermekten vazgeçmesi de "hepsibungalov.com/ŞİRKET’i" açısından mücbir sebep sayılacaktır.
18.3. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " 
hepsibungalov.com/ŞİRKET’i" işbu “Sözleşme” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "hepsibungalov.com/ŞİRKET" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için " hepsibungalov.com/ŞİRKET"den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.

19. Diğer Önemli Hususlar:
19.1. Aparta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinga, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata ulaşım veya giden yolların bozuk olması, yokuş yukarı olması, stabilize olması, ıslak zemin olması vs. gibi, “hepsibungalov.com/ŞİRKET’in” önüne geçemediği durumlarda “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” kesinlikle sorumlu tutulamaz.
19.2.  Aparta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinga, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata ulaşım esnasında oluşabilecek kaza vs. kısacası her türlü olumsuzluktan kesinlikle “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” sorumlu tutulamaz.
19.3. .  Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Müştemilat, Bahçe, Havuz, Tekne veya Yat vb. inşasında kullanılan, farklı malzemeler (sedir ağacı, çam ağacı, bazı plastik ürünler, bahçede veya yapıların içinde bulunan her türlü bitki vs.) “Müşteriyi, Kullanıcıyı veya Misafiri” sağlıksal yönden veya psikolojik yönden rahatsız etmesi durumunda, bu olaydan “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” kesinlikle sorumlu tutulamaz.

19.4. Müşterinin ulaşımı kendi sorumluluğundadır. “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” kesinlikle sorumlu tutulamaz.

19.5. “Müşteri, Kullanıcı veya Misafir”, kiralamış olduğu Apartın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın coğrafi konumundan dolayı hoşnutsuz kalması durumundan “hepsibungalov.com/ŞİRKETini” sorumlu tutulamaz. “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i”, Apartın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın konumu Google haritası üzerinden, yaklaşık olarak işaretlemiştir.
19.6.  “Müşterinin, Kullanıcının veya Misafirin” aracının (motor, otomobil vs.) altının yere yakın olması, aracın motor gücünün zayıf olması, “Müşterinin, Kullanıcının veya Misafirin”; otomobil, motor vs. kullanmadaki acemiliği ve buna bağlı olarak Aparta, Daireye, Villaya, Yazlığa, Bungalova, Glampinge, Dağ Evine, Göl Evine, Tekneye veya Yata ulaşamaması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk “Müşterinin, Kullanıcının veya Misafirin” kendi sorumluluğundadır. Bu gibi veya buna benzer sorunlardan “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” kesinlikle sorumlu tutulamaz.
19.7. Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yat hakkındaki “hepsibungalov.com/ŞİRKET” detay sayfasında belirtilen “uzaklık tablosu” yaklaşık olarak yazılmıştır. Mesafeler tam net olarak belirtilmemiştir. Ufak tefek yanılmalar olabilir. Bu bilgiler “Mal sahibi veya Kiraya veren” tarafından belirtilmiştir. Bu nedenle “hepsibungalov.com/ŞİRKET” sorumlu tutulamaz. Apartı, Daireyi, Villayı, Yazlığı, Bungalovu, Glampingi, Dağ Evini, Göl Evini, Tekneyi veya Yatı kiralayan “Müşteri, Kullanıcı veya Misafir” bunu göz önüne alarak kabul etmiştir.
19.8.  Yanlış veya uzak havalimanına uçak bileti almanızdan kaynaklanan problemlerden “hepsibungalov.com/ŞİRKET sorumlu tutulamaz.
19.9. ““hepsibungalov.com/ŞİRKET” detay sayfasında “uzaklık tablosunda belirtilen mesafeler, en yakın restaurant, en yakın yerleşim yeri, en yakın plaj, en yakın toplu taşımanın geçtiği yol ve en yakın havaalanı göz önünde bulundurularak yazmaya çalışmıştır. ““hepsibungalov.com/ŞİRKET’nin” bu yönde herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Belirtilen yakınlıkların gerçeği yansıtmaması ve restaurant veya market kapanmış olmasından dolayı “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” sorumluluk kabul etmez.
19.10. Kiralanan yerde,  müştemilatında  veya Havuzda oluşacak boğulma, düşme, ayak kırılması, kol kırılması gibi oluşacak tüm kazalarda veya zararlardan “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” sorumlu tutulamaz.
19.11.  Müşterinin, sıcak suyun kalmamasından “hepsibungalov.com/ŞİRKET”i bu durumdan kaynaklanan problemlerden kesinlikle sorumlu tutulamaz.
19.12. Apartın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın hiç birisinde yiyecek, içecek, herhangi bir gıda ürünü vs. bulunmamaktadır. Hiçbir Apartta, Dairede, Villada, Yazlıkta, Bungalovunda, Glampinginde, Dağ Evinde, Göl Evinde, Teknede veya Yatta, kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği, açık büfe vb. gibi hizmetlerin hiçbirisi yoktur. Bu ürünlerin temin edilmesi “Müşterinin, Kullanıcının veya Misafirin” kendi sorumluluğundadır. “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i ” bu gibi durumlardan sorumlu tutulamaz.
19.13.  Cep Telefonu sinyalinin hiç alınmaması, az alınması veya cep telefonundan internetin çekmemesi gibi durumlardan “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” kesinlikle sorumlu tutulamaz. GSM operatörünüzü arayıp, gideceğiniz bölgede GSM sinyali durumu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
19.14. Kredi kartı ile veya mail order ile veya EFT veya havale veya vb. şeklinde ödeme yapsanız dahi, size “onay maili” ve “konfirmasyon belgesi” gelmeden, kesinlikle, uçak bileti, otobüs bileti, vs. satın almayınız. Bu husustaki zararlardan  “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i ” bu gibi durumlardan sorumlu tutulamaz.
19.15. Para ödemesini “hepsibungalov.com/ŞİRKET”ine yapsanız bile size “onay maili” ve “konfirmasyon belgesi” gelmediği taktirde Apartı, Daireyi, Villayı, Yazlığı, Bungalovu, Glampingi, Dağ Evini, Göl Evini, Tekneyi veya Yatı kesinlikle kiralamış sayılmazsınız. Müşterinin aceleci davrandığı bu ve buna benzer durumlardan ortaya çıkabilecek maddi ve manevi zararlardan “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i kesinlikle sorumlu tutulamaz.
19.16. Apartta, Dairede, Villada, Yazlıkta, Bungalovunda, Glampinginde, Dağ Evinde, Göl Evinde, Teknede veya Yatta oluşacak müşterinin sebep olduğu tüm kazalar ve olaylardan yangın, elektrik kaçağı, tüp kaçağı ve bunun sonucunda oluşacak ölüm ve kazalardan, internet sağlayıcısından (Türk Telekom vs.) kaynaklanan telefon ve internet kesilmesi, Elektrik Şirketinden kaynaklanan elektrik kesilmesinden, Su Şirketinden kaynaklanan su kesilmesinden “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” sorumlu tutulamaz.
19.17. Web sitemizde belirtmiş olduğumuz Apart, Daire, Villa, Yazlık, Bungalov, Glamping, Dağ Evi, Göl Evi, Tekne veya Yatın, sitede göründüğü gibi olmadığını, sitede daha iyi göründüğünü, sitede daha büyük veya daha küçük olduğu vb. gibi bahaneler asla kabul edilemez ve bunlardan “hepsibungalov.com/ŞİRKET’ sorumlu tutulamaz. Tüm görseller, resimler, konumlar ve bilgiler “Mal sahibi veya Kiraya veren” tarafından verilmiş olup bu yöndeki zararlardan ve hak mahrumiyetlerinden dolayı Müşteri, Kullanıcı veya Misafir”,  “hepsibungalov.com/ŞİRKET’ini’ sorumlu tutulamaz. Bu gibi hak kayıpları veya zararlardan tek sorumlu “Mal sahibi ve Kiraya verendir”. Zira “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” sadece tarafları buluşturma hizmeti sunmaktadır. Başkaca da bir taahhüdü bulunmamaktadır.
19. 18. Olumlu veya olumsuz doğa olaylarından/koşullarından ve olumlu veya olumsuz hava durumundan/koşullarından oluşabilecek her türlü olumsuzluktan “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i sorumlu tutulamaz.
19.19. “Müşteriyi, Kullanıcıyı veya Misafiri”; arı, akrep, böcek, yılan sokması, kedi, köpek ısırması ve vb. olaylardan dolayı “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i sorumlu tutulamaz.
19.20. Apartın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın içerisine veya havuz bahçesi veya havuz terasına, herhangi bir gıda maddesinden dolayı veya çöpünüzden dolayı karınca veya böcek vb. veya değişik hayvan toplanmasından “Müşteri, Kullanıcı veya Misafir” birebir sorumludur. Bu durumdan “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i sorumlu tutulamaz.
19.21.  Apartın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın yüzme havuzundan, denizden veya duşundan gelen sudan meydana gelebilecek her türlü hastalıktan, klor alerjisinden vs. kimyasal alerjiden, “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” kesinlikle sorumlu tutulamaz. Sağlıksal veya vücut hassaslığı olan kişilerin havuza girmemesini tavsiye ederiz.
19.22.  Aparttın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin çevresinde her türlü büyükbaş, küçükbaş, tavuk, arıcılık, keklik, vs. hayvancılık yapılabilmektedir, Apartın, Dairenin, Villanın, Yazlığın, Bungalovun, Glampingin, Dağ Evinin, Göl Evinin, Teknenin veya Yatın bahçesinde veya komşu bahçelerinde her türlü gübre veya ilaçlama kullanılabilmektedir. Bu ve bu gibi olaylardan kaynaklanabilecek rahatsız edici hayvan seslerinden, hastalıklardan ve kötü kokulardan “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” kesinlikle sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.
19.23. Cenaze, ölüm, savaş, sağlık problemi, kaza veya kamu personeli veya özel şirket personelinin izin iptali vb. durumlarda tüm kiralama şartları harfiyen geçerli olup iptal durumu kesinlikle söz konusu değildir. 1Müşteri, Kullanıcı veya Misafir” yukarıda belirtmiş olduğumuz tüm koşulları kabul etmiş olup, bu gibi iddialar üreterek kira sözleşmesini fesih çabasına girmesi halinde “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” sözleşmeyi tek başına fesih etme hakkını ve sözleşme bedelini talep etme hakkına sahiptir.
19.24. 
"hepsibungalov.com/ŞİRKET"in, "hepsibungalov.com/ŞİRKET" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portalda veya Sitede” “Müşteriler, Kullanıcılar, Misafirler, Mal sahipleri ile Kiraya verenler” tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu yönde herhangi bir taahhüdü de bulunmamaktadır.
19.25. "Site " üzerinden, “
hepsibungalov.com/ŞİRKET"in kendi kontrolünde olmayan "Satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin” sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Müşteriler, Kullanıcılar veya Misafirler” tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "hepsibungalov.com/ŞİRKET’i “tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Site" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "hepsibungalov.com/ŞİRKET"in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu yönde herhangi bir taahhüdü de bulunmamaktadır.
19.26. “Müşteri, kullanıcı veya Misafir”, “Üçüncü şahıslardan, Mal sahibinden veya Kiraya verenden” aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “"hepsibungalov.com/ŞİRKET”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına, “Mal sahibine veya Kiraya verene” ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “"hepsibungalov.com/ŞİRKET”i ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Zira "hepsibungalov.com/ŞİRKET"i sadece kiralama işlemine, komisyonu oranında aracılık hizmeti sunandır. "hepsibungalov.com/ŞİRKET" hiçbir zaman “Kiraya veren veya Mal sahibi” değildir. Bu hususu “Müşteri, Kullanıcı veya Misafir bilerek kabul etmektedir.
19.27. “"
hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” “Müşterilerin, kullanıcıların veya Misafirlerin” sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “"hepsibungalov.com/ŞİRKET" Arayüzünü” kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “"hepsibungalov.com/ŞİRKET"” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “"hepsibungalov.com/ŞİRKET’i” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; ""hepsibungalov.com/ŞİRKET"’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
19.28. “Müşteri, Kullanıcı veya Misafir” hukuka uygun amaçlarla "Site veya Portal" üzerinde işlem yapabilir. "Müşterinin, kullanıcının veya Misafirin”, "Site veya Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. "Müşteri, kullanıcı veya Misafir", "
hepsibungalov.com/ŞİRKET"in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Site veya Portal" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Site veya Portala” yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Müşterinin, kullanıcının veya Misafirin" işbu “Sözleşme” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Site veya Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "hepsibungalov.com/ŞİRKET’i" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
19.29. 
Herhangi bir rezervasyon yaptıran “Müşteri, Kullanıcı veya Misafir” yukarıdaki şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartların herhangi birine aykırı davranış" “hepsibungalov.com/ŞİRKET’i" rezervasyonları tek taraflı iptal etme, geri ödeme yapmama ve ücretin tamamını talep etme hakkı verir.

20. Fikri Mülkiyet Hakları: 
"Müşteriler, kullanıcılar veya Misafirler", “hepsibungalov.com/ŞİRKET" hizmetlerini, "hepsibungalov.com/ŞİRKET" bilgilerini ve " hepsibungalov.com/ŞİRKET"in telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "hepsibungalov.com/ŞİRKET"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu " Site veya Portal” Kullanım Koşulları" dâhilinde " hepsibungalov.com/ŞİRKET’i" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "hepsibungalov.com/ŞİRKET"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

20. “Sözleşme”nin Ekleri
 EK-1 Gizlilik ve güvenlik Politikası şartları sözleşmesi ve , EK-2 İptal Şartları Koşulları ve sözleşmesi, “ Sözleşme”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Müşteri, kullanıcı veya Misafir” olarak “ Sözleşme” ile eklerine” ve “Site”de yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

21. Uygulanacak Hukuk ve Yetki : 
İşbu “Sözleşme”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Sözleşme” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Sözleşme”den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

22. " hepsibungalov.com/ŞİRKET" Kayıtlarının Geçerliliği
"Müşteri, kullanıcı veya Misafir", işbu “Sözleşmeden” doğabilecek ihtilaflarda "hepsibungalov.com/ŞİRKET’in” kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

23. Yürürlük:
İşbu “Sözleşme” ve “Sözleşmeye” atıfta bulunulan ve “Sözleşme”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Sitede veya Portalda” yer alan kurallar ve şartlar, "Müşterinin veya kullanıcıların" elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Sözleşmenin” herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Bize Gösterdiğiniz İlgiye Teşekkür Ederiz.

WhatsApp Destek!
Lütfen İletişime Geçmek İstediğiniz Müşteri Temsilcisini Seçiniz